Godt at vide når du skal have nyt tag

Der er forskellige typer af tagbelægning og det er smart at vide, at der er forskellige egenskaber for tagbelægning. Dermed er der også fordele og ulemper, og dem bør du kende og vurdere, så du kan tage et informeret valg. Læs evt. mere på husblog.dk. Derudover er det en god ide at se på lovgivningen.

Der er nemlig forskellige love og regler for, hvilken tagbelægning du må vælge, når du får nyt tag. Det kan f.eks. tænkes, at du har et fredet hus, og der derfor kun må bruges en specifik tagbelægning på huset, eller at lokalplanen har en regel for en bestemt tagbelægning. 

Hvad skal man overveje?

Det kan være ret svært at sammenligne forskellige tagbelægninger, men der er nogle ting, du godt kan sammenligne, udover udseendet selvfølgelig. Udseendet er nemlig ikke ligegyldigt, og skal gerne passe med resten af huset. Nogle af de ting du ellers skal overveje er f.eks. holdbarheden. Både fordi det påvirker din økonomi, men også fordi der ofte er en sammenhæng imellem holdbarhed og vedligeholdelse. Derudover er der tæthed. Hvis du går med tagsten kan de ikke nødvendigvis holde alt vand ude og derfor skal man bruge et undertag. Så er der også materialepris og monteringspris, hvilket forklarer sig selv.

Hvor ser du love og regler?

Det kan ikke understreget nok, hvor vigtigt det er, at du undersøger hvilke love og regler, der gælder for tagbelægninger. Der er 4 typer af regler og anvisninger, som du bør være opmærksom på.

Den første og vigtigste er bygningsreglementet, som bliver udgivet af Trafik-,Bygge – og Boligstyrelsen. Så er der lokalplaner og lignende, som fortæller om de særlige regler, der kan gælde for dit hus og andre huse i dit lokalområde. Så er der producenternes specifikke monterings – og brugsanvisninger, som du bør bruge, da deres garanti ellers frafalder, og til sidst kan du finde vejledninger hos brancheorganisationerne.