Gør dine tagrender klar til efterårets blade og regn

En af efterårets mange opgaver er at gå ens hus eller sommerhus tag og tagrender efter så de er klar til at tage i mod nedfaldende blade og efterårets storme og massive regnmasser. Det er vigtigt at bladene ikke sætter sig fast i tagrenderne så vandet ikke kan komme ned i nedløbsrørene og via ned i kloakken.

Hvis vandet ikke kan komme ned i kloakken vil vandet finde andre veje ned hvilke kan være ned på dit loft eller i din kælder. Har du ikke mod på selv at få rengjort din tagrende, kan du søge på rengøring Tagrende i Aalborg og finde en der kan hjælpe dig. 

Kloakker og tagrender høre sammen

Samtidig med at du får renset dine tagrender er det vigtigt at du også sikre dig at din kloak er klar til at modtage ofte massive masser af regn som vi er begyndt at se mere og mere af de senere år. Du må gerne selv fjerne gamle blade omkring kloakken, men selve kloakdelen skal du have en autoriseret kloakmester til at undersøge. Det gøres ved en TV-inspektion og hvis det viser sig at der har samlet sig så meget slam, at vandet har svært ved at komme igennem renses han den.

Høje træer og tagrender 

Et andet område som du skal være opmærksom på er træer. Har du høje træer, hvis grene rækker ind over dit tag, bør du overveje at få klippet dem ned inden de smider bladene om efteråret. Bladene vil ende i dine tagrender og hindre at vandet kan komme videre ned i afløbet og ned i kloakken. Du kan selv klippe dine træers grene ned eller du kan få et firma til at komme og udføre opgaven. 

Det sidste du skal er at sikre at dine tagrender er i orden og faldet er ok, så vandet kommer ned i faldstammen.